Con van Roden te gast op 18 november 2018

De Nederlands-Australische muzikant Con van Roden is onze gast bij een atelierconcert met vertellingen en muziek, die geïnspireerd is door de geschiedenis van de Aboriginals.
In 1952 emigreerde Con van Roden met zijn ouders als kleine jongen naar Australië. In die tijd, na de oorlog, werd het emigreren naar Australië en Canada gestimuleerd door de Nederlandse overheid.
In 1972 kwam Con alleen terug naar Nederland. Dat was een duidelijke keus van hem. Voor zijn achterblijvende ouders was dit natuurlijk geen gemakkelijke stap….

Hoe anders was het voor de éérste “Westerse” bewoners in Australië….
Zij werden door de Engelsen, Schotten en Ieren als gevangenen gedwongen om naar dit verre land te gaan. Dat heeft veel gevolgen gehad voor één van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Australië : de Aboriginals. Gelukkig is daar heel veel over geschreven en gezongen.
De verhalen van Banjo Patterson zijn beroemd en door Con op muziek gezet.

Veel van de liedjes die Con van Roden speelt op gitaar en die hij zingt, zijn oude Australische folk liedjes en gedichten, waaraan hij zelf zijn muzikale vertolking heeft gegeven. Zij gaan over de zelfkant van het leven in Australië gedurende de afgelopen eeuwen, vooral over de geschiedenis van de 18e en begin 19e eeuw. Bij de oude Engelstalige songs zijn ook leuke liedjes, dus niet alles is kommer en kwel.

Con van Roden vertelt in het kort over de geschiedenis van de Aboriginals en de komst van o.a. gedeporteerde gevangenen uit het Britse rijk. Door de armoede in Groot-Brittannië, veroorzaakt door mislukte aardappeloogsten en werkeloosheid, vertrokken ook anderen naar Australië. Dit had een grote impact op de sociaal-maatschappelijke samenleving in Australië.

Con van Roden geeft ook uitleg over de gebruikte terminologie in de liedjes.